"RYŚ RYSZARD CHRONICKI, KTÓRY DZIECI CHRONIŁ"

Przedstawienie, w którym poprzez interaktywną zabawę autorzy starają się przypomnieć Dzieciom o ich najważniejszych prawach i obowiązkach. Zwracają uwagę na szereg problemów, z jakimi Najmłodsi mogą się spotkać w codziennym życiu. W widowisku pojawiają się elementy tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jak i treści pouczające Widzów, jak się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Spektakl pokazuje też, jak niekorzystny wpływ na Dziecko może mieć nieodpowiedzialne wychowawczo - agresywne zachowanie rodziców. Staramy się również nauczyć Dzieci, co zrobić, gdy się skaleczymy, poparzymy, ugryzie nas pies, czy po prostu leci nam z nosa krew. Tematyka jak widać bardzo poważna, ale podana w bardzo przystępnej i zrozumiałej dla Odbiorców formie.


Główny bohater - Ryś Ryszard Chronicki (zwracamy uwagę na niezwykły kostium, zaprojektowany i wykonany w pracowniach legendarnego krakowskiego teatru dziecięcego - "GROTESKA") zwraca uwagę Małym Widzom na ewentualne niebezpieczeństwa, z którymi może się on zetknąć podczas codziennych powrotów ze szkoły do domu. Twórcom widowiska chodziło o wyczulenie uwagi Dziecka na zagrożenia, związane z ruchem drogowym, jak również o zagrożenia wynikające z kontaktów z nieraz bardzo nieodpowiedzialnymi i niebezpiecznymi dorosłymi. Na podstawie bezpośrednich przykładów wplecionych w kanwę widowiska, aktorzy pokazują Dzieciom, jak zachować się, gdy ktoś obcy puka do drzwi domu, co zrobić, gdy nieznajomy zaprosi Dziecko do siebie, obiecując jakieś atrakcje itp. Chcemy nauczyć po prostu Najmłodszych asertywności w ewentualnych kontaktach z różnymi naciągaczami, przestępcami, czy (nie bójmy sie tego słowa) pedofilami. Jest to bardzo ważna wiedza, a ćwiczenia praktyczne, przeprowadzane przez aktorów w trakcie przedstawienia uczą Widzów, co trzeba powiedzieć natrętowi w takich niebezpiecznych sytuacjach.


Mówię: Nie!!! Zostaw mnie!!!

Nie rozmawiam z nikim obcym!!!

Razem dziewczynki i chłopcy!!!

NIE ROZMAWIAM Z NIKIM OBCYM!!!


to motyw przewijający się bardzo często przez to przedstawienie.


Przedstawienie było prezentowane w wybranych Szkołach Podstawowych województwa małopolskiego i zebraliśmy wręcz entuzjastyczne opinie, z którymi możemy Państwa również zapoznać. Finansowane było ono wtedy przez Burmistrzów, Prezydentów Miast i Wójtów z Funduszu Na Rzecz Zapobiegania Patologiom Społecznym i Alkoholizmowi.


Zapraszamy!

WYSTĘPUJĄ:


 RYŚ  RYSZARD
CHRONICKI

SYGNALIZATOR
"SYGUŚ"