"PRZYPADEK FRANUSIA GĄSIENICY"

Pomimo wagi problemów, którymi się w nim zajmujemy udało nam się stworzyć widowisko tętniące życiem, zabawne, kolorowe i pełne muzyki. Przyświecało nam hasło " Profilaktyka - ale na wesoło!". Dlatego właśnie program ten jest wyjątkowy i świetnie nadaje się zarówno dla początkowego nauczania jak i dla starszych klas szkół podstawowych. Główny nacisk kładziemy na problemy związane z kwestią palenia papierosów i picia alkoholu. Poruszamy również temat przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz narastającego zagrożenia narkomanią. Oczywiście zakres poruszanych problemów konsultujemy wcześniej z pedagogiem szkolnym i nauczycielami. Poza tym staramy się zaproponować dzieciom atrakcyjne alternatywy postępowania takie jak; dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną, bezinteresowna pomoc innym, aktywność społeczna.


Spektakl przygotowany jest w poetyce, bardzo dobrze odbieranej przez dzieci - akcja rozgrywa się w świecie owadów (zwróciliśmy uwagę na niezwykłą popularność u młodej widowni znanego francuskiego filmu "Mikrokosmos"). Główny bohater Franuś Gąsienica w różnych okolicznościach napotyka sytuacje związane z groźbą uzależnienia się od szkodliwych substancji - tytoń, alkohol - ze zwróceniem uwagi na naszym zdaniem trochę zlekceważony problem picia piwa, traktowanego przez niektórych jak napój chłodzący, a nie niebezpieczna używka; różne rodzaje narkotyków (zwracamy uwagę na obecnie stosowaną w programach profilaktycznych zatwierdzanych przez Ministerstwo Zdrowia, zasadę podkreślania równorzędnego niebezpieczeństwa używania tzw. narkotyków miękkich i twardych). Widowisko zwraca też uwagę na narastające wśród dzieci i młodzieży zagrożenie zachowaniami agresywnymi. W spektaklu pojawia się szereg postaci, takich jak m.in. Trener Pasikonik, Trzmiel Maurycy, Komar - Dealer, Pająk Wymuszacz, Profesor Kornik, Mrówka "Z" itp. Spektakl wykonuje para bardzo doświadczonych aktorów, którzy przed spektaklem uzgadniają z Dyrekcją Placówki jej wymogi, dotyczące profilaktycznego charakteru widowiska. Scenografia i kostiumy nawiązują do obecnie obowiązującej młodzieżowej mody, przez co bohaterowie są dla dzieci bardziej autentyczni.


W spektaklu wykorzystywana jest profesjonalne nagłośnienie estradowe i bardzo efektowna, a zarazem nietypowa 3 częściowa kurtyna o wymiarach 7m/2,5m.


ZAPRASZAMY !