"ALICJA W KRAINIE NOBLISTÓW"

Tematyka polskich Noblistów powinna zainteresować szerokie grono nauczycieli, opiekunów, wychowawców, a przede wszystkim uczniów. Nagroda Nobla jest przecież prestiżową formą uznania najlepszych, najbardziej zasłużonych ludzi na świecie.

To szacowne grono powiększa się z każdym rokiem o nowych członków, a Polacy w tych zacnych kręgach również mają swój niemały udział. Aktualnie Polska może poszczycić się sześciorgiem Noblistów, którzy otrzymali tę nagrodę w różnych dziedzinach. Są to:

Maria Skłodowska-Curie
Władysław Reymont
Henryk Sienkiewicz
Lech Wałęsa
Czesław Miłosz
Wisława Szymborska

Spektakl "Alicja w Krainie Noblistów" ma na celu poszerzenie wiadomości młodzieży na temat samej Nagrody Nobla, oraz Polaków, którzy ją otrzymali. Widowisko realizuje również szeroko pojęte cele wychowawcze, z których najważniejszym jest przekonanie młodego człowieka, że on sam może w przyszłości dostąpić tego zaszczytu, jeśli tylko pozwoli by jego talenty, pasje i zdolności rozwinęły się i nie zostały zaprzepaszczone. Siła wyobraźni, chęć działania, wytrwałość w dążeniu do celu sprawiają, że każdy z nas ma szansę zostać tym NAJLEPSZYM.

W widowisku wykorzystano techniki multimedialne. Widzowie na wykorzystywanym w jego trakcie ekranie obejrzą m.in. autentyczne sceny wręczania nagród Nobla polskim laureatom, fragmenty filmów opartych na ich twórczości oraz impresje dokumentalne z ich udziałem.

ZAPRASZAMY!